Държава и право на новоосвободилите се от колониална зависимост страни. (Теоретични проблеми).


Милкова, Димитринка (1980) Държава и право на новоосвободилите се от колониална зависимост страни. (Теоретични проблеми). Год. СУ. Юрид. фак., 73


 
  Статия
 
 Издадено
  18763
 Димитринка Милкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/