Регулиращата функция на социалистическото право, правните норми и правните отношения.


Милкова, Димитринка (1975) Регулиращата функция на социалистическото право, правните норми и правните отношения. Год. СУ. Юрид. фак., 66


 
  Статия
 
 Издадено
  18762
 Димитринка Милкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/