Механизмът на социалистическата държава като система.


Милкова, Димитринка (1976) Механизмът на социалистическата държава като система. Год. СУ. Юрид. фак., 67


 
  Статия
 
 Издадено
  18761
 Димитринка Милкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/