Социалистическото право - могъщ идеологически фактор при изграждане на развитото социалистическо общество в НРБ.


Милкова, Димитринка (1976) Социалистическото право - могъщ идеологически фактор при изграждане на развитото социалистическо общество в НРБ. Фолософска мисъл, № 10


 
  Статия
 
 Издадено
  18760
 Димитринка Милкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/