Взаимодействие на изпълнителски изкуства в обучението на студенти-педагози.


Бочева, Стефка (1996) Взаимодействие на изпълнителски изкуства в обучението на студенти-педагози. Педагогически алманах, кн. 1,2


 Отразява експеримент, доказващ, че взаимовръзката на обучението и на творческите изяви в сферата на изпълнителски изкуства може да обогати и възприемането и изпълнението на художествена творба.
  
 -
 
  1876
 Стефка Бочева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/