Социалистическата юридическа наука и задачите на идеологическия фронт.


Милкова, Димитринка (1976) Социалистическата юридическа наука и задачите на идеологическия фронт. Правна мисъл, № 3


 
  Статия
 
 Издадено
  18759
 Димитринка Милкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/