Същност на социалистическото право и неговата регулираща функция. (Понятие и взаимодействие).


Милкова, Димитринка (1975) Същност на социалистическото право и неговата регулираща функция. (Понятие и взаимодействие). Год. СУ. Юрид. фак., 66


 
  Статия
 
 Издадено
  18758
 Димитринка Милкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/