Понятие и класификация на функциите на правото при социализма.


Милкова, Димитринка (1974) Понятие и класификация на функциите на правото при социализма. Год. СУ. Юрид. фак., 65


 
  Статия
 
 Издадено
  18757
 Димитринка Милкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/