Място и роля на юридическата наука в системата на социалното управление.


Милкова, Димитринка (1975) Място и роля на юридическата наука в системата на социалното управление. Правна мисъл, № 1


 
  Статия
 
 Издадено
  18756
 Димитринка Милкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/