За нормативността на правото.


Милкова, Димитринка (1975) За нормативността на правото. Правна мисъл, № 5


 
  Статия
 
 Издадено
  18755
 Димитринка Милкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/