Същност на регулиращата функция на правото при изграждане и развитие на социалистическото общество.


Милкова, Димитринка (1974) Същност на регулиращата функция на правото при изграждане и развитие на социалистическото общество. Правна мисъл, № 3


 
  Статия
 
 Издадено
  18754
 Димитринка Милкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/