Ролята на социалистическото право за усъвършенствуване на систе¬мата на социалното управление при изграждане на развито социалистиче¬ско общество.


Милкова, Димитринка (1972) Ролята на социалистическото право за усъвършенствуване на систе¬мата на социалното управление при изграждане на развито социалистиче¬ско общество. Год. СУ. Юрид. фак., 63


 
  Статия
 
 Издадено
  18753
 Димитринка Милкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/