Обща теория на правото.


Милкова, Димитринка (2003) Обща теория на правото. С., Юриспрес и Унив. изд. Св. Кл. Охридски


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  18751
 Димитринка Милкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/