Николай Кауфман - Детско-юношески албум за пиано - азбука на българските метроритми за бъдещия учител по музика. В: Сборник материали по проблемите на масовото музикално възпитание в България


Бочева, Стефка (1997) Николай Кауфман - Детско-юношески албум за пиано - азбука на българските метроритми за бъдещия учител по музика. В: Сборник материали по проблемите на масовото музикално възпитание в България АМТИ, Пловдив


 Автентичният фолклорен материал превръща Албума в истинска школа за формиране на усет към особеностите на българския фолклор. Обстоятелството, че са изложени и народни песни с оригиналния текст насочва към разнообразните възможности за неговото вписване и приложение в педагогическата работа.
  
 -
 
  1875
 Стефка Бочева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/