Теория на държавата и правото. Т. 1. Общи въпроси. Досоциалистически типове държави и право.


Милкова, Димитринка (1984) Теория на държавата и правото. Т. 1. Общи въпроси. Досоциалистически типове държави и право. С., СУ Кл. Охридски


 
  Учебник / Учебно помагало
 




 Издадено
  18747
 Димитринка Милкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/