Теория на социалистическата държава.


Милкова, Димитринка (1978) Теория на социалистическата държава. С., СУ Кл. Охридски


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  18745
 Димитринка Милкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/