Трудно ли се усвоява юридическата наука.


Милкова, Димитринка (1990) Трудно ли се усвоява юридическата наука. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски


 
  Книга
 
 Издадено
  18743
 Димитринка Милкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/