Взаимодействие на правото и морала при социализма.


Милкова, Димитринка (1979) Взаимодействие на правото и морала при социализма. С., Наука и изкуство


 
  Книга
 
 Издадено
  18741
 Димитринка Милкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/