Приказките на Андерсен в клавирната миниатюра при съвременното обучение на студентите от Предучилищна и начална училищна педагогика.


Бочева, Стефка (1999) Приказките на Андерсен в клавирната миниатюра при съвременното обучение на студентите от Предучилищна и начална училищна педагогика. Педагогически алманах, кн. 1,2


 Публикацията разглежда възможностите за инструментално развитие, които дават пиесите за пиано по Андерсенови приказки на Сергей Борткиевич.
  
 -
 
  1874
 Стефка Бочева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/