Рецензия на книгата "Академично писане за бакалаври и магистри" на И. Мавродиева и Й. Тишева


Ботева, Мариета (2017) Рецензия на книгата "Академично писане за бакалаври и магистри" на И. Мавродиева и Й. Тишева


 
  Рецензия
 
 Издадено
  18734
 Мариета Ботева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/