Българските метроритми в детско-юношеския албум за пиано на Николай Кауфман.


Бочева, Стефка (2000) Българските метроритми в детско-юношеския албум за пиано на Николай Кауфман. Българско музикознание, бр. 4


 Албумът е първият в българската клавирна литература сборник само в неравноделни размери, композирани върху автентични образци от българския музикален фолклор. Този факт дава повод за сравнение в тази публикация със съществуващите преди музикално-фолклорни трудове и за извеждане тук на нова, най-пълна класификация на неравноделните размери.
  
 -
 
  1873
 Стефка Бочева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/