Българските фолклорни ритми в клавирното обучение (върху "Български метроритми" на Николай Кауфман)


Бочева, Стефка (2000) Българските фолклорни ритми в клавирното обучение (върху "Български метроритми" на Николай Кауфман) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"


 Албумът за пиано "Български метроритми" представя всички характерни за българската народна музика неравноделни размери в сборник от 100 клавирни миниатюри. В основата на всяка от които стои автентична народна мелодия. В този смисъл Албумът служи като художествен нотен материал на изследването, в което се преплитат два ракурса - музикално-теоретичният, свързан с проблема за метроритмиката и фолклора, и проблемно-аналитичният, от който се изгражда специализирана методика за клавирно овладяване на
  Монография
 -
 
  1872
 Стефка Бочева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/