Съществуват ли обективно естествените типове?


Бузов, Вихрен (1996) Съществуват ли обективно естествените типове? сп. Философия N 2, Издание на МОН, С., с..66-72


 В статията се подлага на критически анализ каузалната теория за референцията на С. Крипке и Х. Пътнам.
  Статия
 каузална теория за референцията, философия на езика, "естествени типове"


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  18718
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/