Философията на математиката - проблеми и перспективи


Бузов, Вихрен (2006) Философията на математиката - проблеми и перспективи "Математика, информатика и компютърни науки", Научно-приложна конференция, посветена на 20 години математика и информатика във ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 12-13.05.2006, "Слово", с.232-236;


 В статията се разглеждат проблемите на философията на математиката и дискусията за основанията на математиката от началото на ХХ век в съвременен контекст.
  Статия
 философия на математиката, логицизъм, формализъм, интуиционизъм


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  18717
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/