Религиозните убеждения на учените


Бузов, Вихрен (1994) Религиозните убеждения на учените Сб. Хуманизъм, наука, религия, ИСТРОС-студии, ЕРИДАН-ООД, С., с.20-29;


 В статията се проследява ролята на религиозните убеждения на учените във формирането на картина на света и извършването на открития.
  Статия
 наука, религия, религиозни убеждения


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  18716
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/