Математиката като логика; Границите на формалното познание, възможностите на аксиоматичния метод; Светоусещането на математика


Бузов, Вихрен (1992) Математиката като логика; Границите на формалното познание, възможностите на аксиоматичния метод; Светоусещането на математика Философия №2, Специален брой за философия на математиката, с.10-12, 16-18, 21-23, 33-35.


 Представяния на Б. Ръсел и А. Уайтхед, К. Гьодел, Д. Хилберт и А. Колмогоров - постижения във философията на математиката.
  Статия
 философия на математиката, логицизъм, формализъм, интуиционизъм


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  18715
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/