"Особености на учебниците за самообучение по чужд език (върху материал от „Словашки език за българи - самоучител в диалози”)"


Константинова, Даниела (2017) "Особености на учебниците за самообучение по чужд език (върху материал от „Словашки език за българи - самоучител в диалози”)" STUDIA PHILOLOGICA UNIVERSITATIS TARNOVENSIS // ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Том / Volume 35, 2017, с. 177 - 183, ISSN 2534-918X


 Статията разглежда някои методически особености на учебниците за самообучение по чужд език. Направени са сравнения на методическите подходи при създаване на учебници, предназначени за работа с преподавател, и учебници за самообучение.
  Доклад
 български език, словашки език, самообучение, диалози, граматика


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  18712
 Даниела Константинова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/