Териториална организация на топливно-енергийния комплекс на Румъния. Икономогеографски анализ.


Дерменджиев, Атанас (1994) Териториална организация на топливно-енергийния комплекс на Румъния. Икономогеографски анализ. В. Търново, 1994, 320 с.


 
  Дисертация
 
 
  18711
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/