Методика на обучението по български език и литература в началните класове - проблеми и перспективи. Първа част


Мандева, Марианна (2006) Методика на обучението по български език и литература в началните класове - проблеми и перспективи. Първа част В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 200 с.


 Помагалото разглежда актуални проблеми от увода в МОБЕЛ и от обучението в грамотност. Ползват се техники за интерактивно обу- чение на студентите.
  Учебник / Учебно помагало
 Методика; обучението по български език и литература в началните класове; проблеми и перспективи
 
  1871
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/