Формиране на комуникативноречеви умения у учениците от І - ІV клас чрез обучението на преразказване


Мандева, Марианна (2005) Формиране на комуникативноречеви умения у учениците от І - ІV клас чрез обучението на преразказване Есенна научна конференция на ФНПП на СУ, Китен


 Конкретизират се комуникативноречевите умения, които трябва да се изградят у учениците от І - ІV клас чрез обучението на преразказване
  
 Обучение; преразказване; І - ІV клас; формиране; комуникативно речеви умения
 
  1870
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/