В защита на модерността


Бузов, Вихрен (1998) В защита на модерността Трудове на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, книга 3, Философия, Т.4, с.211-224;


 Анализ на постмодернистката критика на рационализма и науката с аргументация в защита на модерността.
  Статия
 модерност, постмодерност, критика на рационализма


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  18691
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/