Приносът на Философския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" за развитието на философските изследвания и философското образование в България


Бузов, Вихрен (2005) Приносът на Философския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" за развитието на философските изследвания и философското образование в България Филос. алтернативи. - С., 2005. - Г. 14, N 1. - С. 103-111


 Статия посветена на традициите и постиженията на великотърновските философи.
  Отзив
 философское образование; philosophical education; история философии; history of philosophy; Болгария; Bulgaria
 Издадено
  18690
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/