Обучението на преразказване според съвременните нормативни документи по български език и литература за етапа І - ІV клас


Мандева, Марианна (2005) Обучението на преразказване според съвременните нормативни документи по български език и литература за етапа І - ІV клас Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2


 Чрез контент анализ на съвременните нормативни документи по български език и литература за етапа І - ІV клас се открояват образователните предимства и недостатъци при реализирането на обучение на преразказване от комуникативен тип.
  
 Обучение; преразказване; І - ІV клас; нормативни документи; български език и литература; образовате
 
  1869
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/