Науката логика като практическо изкуство


Бузов, Вихрен (1997) Науката логика като практическо изкуство Философия. - С., 1997 . - Г. 6, N 2-3. - С. 75-82


 В статията се разглежда предмета на логиката като теоретична и практическа наука.
  Статия
 логика; logic; предмет науки; subject of science;


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  18688
 Вихрен Бузов

1. Петков, П.„Елементи на математическа логика в българските гимназии през 19 век (учебникът на Ст. Джевънс” http://www.fmi.uni-sofia.bg/nauchna-sesiya-mart-2008/08Petkov03_Jevons.pdf

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/