Бейсианизъм или попърианство


Бузов, Вихрен (1999) Бейсианизъм или попърианство Философски алтернативи № 5-6, ИФИ-БАН, с.70-76;


 В статията се излагат аргументи в полза на бейсианисткия модел на обяснение на научното развитие пред Попъровия.
  Статия
 бейсианизъм, попърианство


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  18687
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/