На моите учители в логиката, или съществува ли школа в българската логика


Бузов, Вихрен (2008) На моите учители в логиката, или съществува ли школа в българската логика Сб. “Логика и наука” (съст. С. Марков), УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с.9-20;


 В статията се разглежда българската университетска традиция във философската логика - А. Бънков, Д. Спасов, Н. Мерджанов и по-младите.
  Статия
 българска логика


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  18684
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/