Научната рационалност в културологична перспектива


Бузов, Вихрен (1995) Научната рационалност в културологична перспектива Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" / Център по културознание . - С., 1995. - Т.84 : 1991.


 Критически анализ на концепцията на Паул Файерабенд в културологичен аспект.
  Студия
 Файерабенд, научна рационалност


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  18682
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/