Проблеми на логическия анализ на научния експеримент


Бузов, Вихрен (1994) Проблеми на логическия анализ на научния експеримент Философски алтернативи. - С., 1994. - Г. 2, N 1. - С. 46-52.


 Разглежда се подходът на логиката на науката към анализа на експериментирането в природните науки.
  Статия
 логика на науката, експеримент


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  18681
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/