Приказки в музика. В:България в музика


Бочева, Стефка (2004) Приказки в музика. В:България в музика Астарта, В. Търново


 Разглежда проблема за музика върху приказни заглавия като музикаведски проблем. Конкретно визира жанровата деноминация на "приказка" като клавирни пиеси за деца от български композитори.
  
 -
 
  1868
 Стефка Бочева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/