Рационалност, познание, култура


Бузов, Вихрен (1996) Рационалност, познание, култура Философия и култура (Съст. Р. Данкова), УИ “Св. св. Кирил и Методий”, Диоген, ВТ, с.253-294;


 Критически анализ на концепцията на Паул Файерабенд за развитиет она науката.
  Студия
 рационалност, познание, култура
 Издадено
  18679
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/