Логиката на откритията не е изоставена!


Бузов, Вихрен (1998) Логиката на откритията не е изоставена! Философски алтернативи №3-4, с.13-18;


 Основни концепции в логиката на откритията и осмислянето на развитието на знанието.
  Статия
 логика на откритията, модели на научното развитие


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  18678
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/