Проблеми, теории, модели


Бузов, Вихрен (1997) Проблеми, теории, модели Философски алтернативи № 3, с.31-35;


 Критически анализ на основни концепции за структурата и развитието на научното знание.
  Статия
 теории, модели, логика на науката


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  18677
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/