В търсене на индуктивната машина


Бузов, Вихрен (1993) В търсене на индуктивната машина Философски алтернативи, №2, с.7-15;


 Преглед на основни теории в съвременната индуктивна логика - теории на потвърждението и теории на приемането.
  Статия
 индуктивна машина, логика


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  18676
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/