Попъровият антииндуктивизъм – амбиции и резултати


Бузов, Вихрен (1995) Попъровият антииндуктивизъм – амбиции и резултати Философски алтернативи, № 3, с.13-17;


 Анализ на критиката на Попър срещу индуктивната логика - защо тя пропуска основното и опитите за решаване на проблема на Хюм продължават.
  Статия
 индукция, Попър


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  18675
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/