За философския метод, логиката и творчеството


Бузов, Вихрен (1994) За философския метод, логиката и творчеството Философски алтернативи № 2, с.91-95;


 Дискусия с проф. Александър Андонов за това има ли логиката отношение към творческия процес.
  Статия
 логика, творчество, метод


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  18674
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/