Отчет на проф. дпн Пламен Анатолиев Легкоступ, Ректор на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” за РАЗВИТИЕТО НА УНИВЕРСИТЕТА през периода от 17.05.2007 до 17.05.2011; ВТ, изд. Фабер, 2011, 310 стр. ISBN 978-954-400-469-9;


Легкоступ, Пламен (2011) Отчет на проф. дпн Пламен Анатолиев Легкоступ, Ректор на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” за РАЗВИТИЕТО НА УНИВЕРСИТЕТА през периода от 17.05.2007 до 17.05.2011; ВТ, изд. Фабер, 2011, 310 стр. ISBN 978-954-400-469-9; изд. Фабер, Велико Търново


 Отчетът за развитието на Университета в периода 05.2007-05.2011 е разработен от Пламен Легкоступ – ректор на ВТУ по информация предоставена от: Доц. д-р Мария Павлова – зам.-ректор по финансова и стопанска политика; Доц. д-р Багрелия Борисова– зам.-ректор по евроинтеграция и мобилност; Доц. д-р Петко Петков – зам.-ректор по учебната дейност и акредитацията; Доц. д-р Милен Михов – помощник-ректор Проф. д.и.н. Иван Стоянов – началник-отдел „Научноизследователска и художественотворческа дейност“; Инж. Олег Божанов – главен секретар; Райна Витанова – главен експерт към колективните органи за управление;
  Доклад
 Отчет, ВТУ, 05.2007-05.2011
 Издадено
  18673
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/