Социална и културна география.


Дерменджиев, Атанас (2008) Социална и културна география. -София и В. Търново: УИ, "Св. св. Кирил и Методий", 2004, 280 с. [ред., съст. ] ISBN 954-524-421-9


 
  Книга
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата

Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  18663
 Атанас Дерменджиев

2. Симеонов, Димитър. География на общественото здраве в България (социални аспекти), Варна, „Стикери-БЕ“, 2013, 210 с. ISBN 978-619-90173-1-9 COBISS.BG-ID 1280255460 Цит. на с. 8, ; 9.

1. Стоянов, П. Немската „организация на пространството”, С., Изд. Атласи, 2009, 439 с. ISBN 978-954-9303-70-4

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/