Комуникативноречевите учебни задачи в условията на домашната работа по български език в І - ІV клас


Мандева, Марианна (2004) Комуникативноречевите учебни задачи в условията на домашната работа по български език в І - ІV клас Втора есенна научна конференция на ФНПП на СУ, Китен /съавтор/


 Представят се апробирани комуникативноречеви учебни задачи в условията на домашната работа по български език в І - ІV клас
  
 Комуникативни учебни задачи; домашна работа; български език; І - ІV клас; образователни активи
 
  1866
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/