Проектиране на Уеб базирана информационна система за академичния състав на университетска катедра, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2015, Юбилейна международна научна конференция "50 години ВТУ "Св.св. Кирил и Методий"", 10. 05. 2013 г., с. 84-90, ISBN:978-619-208-007-5ВТУ


Върбанова, Силвия (2015) Проектиране на Уеб базирана информационна система за академичния състав на университетска катедра, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2015, Юбилейна международна научна конференция "50 години ВТУ "Св.св. Кирил и Методий"", 10. 05. 2013 г., с. 84-90, ISBN:978-619-208-007-5ВТУ Велико Търново


 The report is presented to design a web-based information system for quick search of information on the faculty of a university department related auditorium, educational activities, examination materials, research and publications, contacts, current news, and the possibility of a virtual connection between members the department. This information system can be useful for both teachers, students and the administrative staff of the university.
  Доклад
 Information system, Academic staff, Student, Educational activities, Research, Publications, Examination material, Menu


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  18651
 Силвия Върбанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/