Усвояване на способи за ефективно учене по роден език в І - ІV клас


Мандева, Марианна (2004) Усвояване на способи за ефективно учене по роден език в І - ІV клас Втора есенна научна конференция на ФНПП на СУ, Китен


 Подсказват се методически възможности за усвояване на способи за ефективно учене по роден език в І - ІV клас
  
 Способи; ефективно учене; роден език; І - ІV клас; усвояване
 
  1865
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/